Лидия Корнева, Екатерина Неверова (Cartier)

Лидия Корнева, Екатерина Неверова (Cartier)